• vervolg_milk
  More info? Mail us!  
  • Tillverkare av mjölkkylsystem, öltankanläggningar och processtankar
  • Konstruktion, produktion, installation och underhåll
  • Expert på värmeväxling och förvaring av vätskor
  • Aktivt i mer än 50 länder över hela världen
  • Specialist på rostfritt stål
  • Mer än 70 års erfarenhet

Mjölkkylsystem

Du har hjärta för din gård och strävar efter att producera mjölk mot ett konkurrerande pris. Det stöder vi. Därför vill vi gärna lämna vårt bidrag när det gäller kylning av mjölk. Genom att tänka tillsammans kan vi i samråd hitta den bästa lösningen för dig och din gård.

Hur kommer du snart att ordna kylningen?


TabMelktank

Mjölkkyltankar

Vår Mueller mjölkkyltank är hjärtat i vårt produktpaket och utmärker sig i kvalitet, finish och kylegenskaper. Tankarna produceras i Nederländerna, är tillverkade av polerat rostfritt stål och finns tillgängliga i liggande och stående modeller. Läs mer.


TabE-Star

Kylmaskiner

Kylning av mjölk kräver största omsorg. Mjölkbönder måste vid kylning av mjölken iaktta stränga kvalitetskrav och sträva efter effektivitet och energibesparing. En högvärdig kylmaskin är därför en oumbärlig del av kylsystemet. Mueller utvecklade HiPerForm E-star; en kylmaskin som särskiljer sig genom en mycket låg energiförbrukning. Vi levererar även Scroll kylmaskiner. Läs mer.

TabFre-Heater

Mueller Fre-Heater

Vid kylning av mjölk bildas värme som i allmänhet släpps ut i atmosfären. Med en Mueller Fre-Heater® kan denna värme enkelt återvinnas och användas för – kostnadsfri – uppvärmning av vatten. Vatten som t.ex. är perfekt lämpat för rengöring av mjölkstallet och kyltanken. Med Fre-Heater® går alltså ingen energi förlorad och kan du reducera elkostnaderna för uppvärmning.

TabSRT

Mueller SRT-system

Vårt Mueller SRT-System (Single Robot Tank) är främst framtaget för att göra en Mueller mjölkkyltank lämpad för bruk som 'enkelt' robottanksystem. På så sätt bjuder vi en möjlighet att bygga om befintliga Mueller kyltankar till Single Robot Tank. Nyare Mueller mjölkkyltankar, som är utrustade med en MIII rengörings- och styrmodul, är redan förberedda för bruk som ”Single Robot Tank”.
SRT-systemet spar utrymme och samarbetar helautomatiskt med mjölkroboten. Dessutom är det försett med ett självreglerande kylsystem som möjliggör kylning av mycket små mängder mjölk.

TabBuizenkoeler

Rörkylare

Kylning av mjölk; ju snabbare desto bättre! En förkylare kyler mjölken innan den strömmar in i tanken. Detta sker med kallt källvatten som strömmar i motsatt riktning mot den varma mjölken. Genom att mjölken kyls snabbare minskar bakterieväxten, vilket i sin tur ger en bättre mjölkkvalitet. En annan fördel med förkylning är att du förbrukar mycket mindre elektricitet (kWh). Detta ger en avsevärd besparing på dina energikostnader.

Vattnet som kommer ut ur förkylaren kan användas som dricksvatten för din boskap. Förkylsystemet är alltså även till fördel för dina djur. De kommer säkert att uppskatta det uppvärmda dricksvattnet.

TabPlatenkoeler

Mueller Plattkylare

Maximalt effektiv kylning med vår Mueller Plattkylare! Med denna plattkylare kyls mjölken redan innan den strömmar in i mjölkkyltanken. Tiden för avkylning förkortas härmed, vilket i sin tur ger en högre verkningsgrad för kylmaskinen. Som du förstår ger en plattkylare alltså en avsevärd besparing på dina kylningskostnader.

Egenskaper:
- Helt utförd i högvärdigt rostfritt stål
- Clip-on-packningar (‘Nitril Sonder Snap’)
- Särskilt utformat plattmönster med en hög turbulensverkan

Mueller Plattkylare är godkänd för bruk med allt vatten som är klassat som ’lämpat som dricksvatten för boskap’ (ej ytvatten).

Inline Heater8

Mueller Inline Heater

Mjölk måste behandlas ytterst omsorgsfullt under alla stadier av produktion, förvaring och bearbetning. Därför är det mycket viktigt att mjölkkylsystemet får en grundlig rengöring. En god rengöring består av en kombination av behandlingstid, den turbulens som spoldysan åstadkommer i tanken och rengöringsvätskans temperatur. Helst ska vattnet för rengöring ha en temperatur på ca. 45°C. Under vissa omständigheter kan en extra uppvärmning av spolvattnet krävas under rengöringsprocessen för att uppnå den idealiska temperaturen. Det kan uppnås med en Inline Heater från Mueller, som enkelt kan monteras i rengöringskretsen.

TabChiller

Chillers

Kyl ditt vatten med en chiller, för snabbare förkylning av mjölken mot lägre energikostnader. Den snabba avkylningen hämmar tillväxten av bakterier och ger bättre mjölkkvalitet. Vi har tre olika kylmaskiner: Chiller Compact, Chiller Advanced och Chiller Ecxellent. Läs mer.

Kontakt

Mueller
Noordgang 14
7141 JP Groenlo
T: +31 88 6830000
E: in

Create Quality for Life

At Paul Mueller Company we are united by a belief that the only quality that matters is quality that works for life. With every piece of processing equipment we build, our goal is to have lasting impact. From solar milk coolers in rural Africa, to lifesaving medical technology we are making an impact across the globe.